Salgs og leveringsbetingelser

Disse betingelsene er beregnet for avtaler inngått for leveranse av målbestilte produkter til forbrukere.

1. Tilbud og avtale
Tilbud er bindende i 2 måneder regnet fra tilbudets dato. Bindende avtale anses inngått ved tilsending av ordrebekreftelse pr epost.
2. Betalingsvilkår
Ved avtale om tilsendt faktura er betalingsfrist 7 dager pr epost. Sendes dette pr brev er betalingsfrist 10 dager. Ved forsinket betaling påløper morarente og purregebyr etter de til enhver tid lovbestemte satser. Salgsrepresentant kan ikke under noen omstendighet motta noen form for kontant betaling. Solaflex AS har 50% bestillingsdepositum på alle order over 10.000,-. Dette sendes på faktura. Ordrer tilsvarende sum opptil 10.000 sendes som bestillingsfaktura i helhet. Ved ordrer overskytende sum hvor montering ikke er avtalt, sendes bestillingsfaktura i helhet.
3. Leveransens omfang
Leveransens omfang er beskrevet i ordrebekreftelsen. Alle avtaler om tilleggsytelser må være skrevet ned for å ha gyldighet. Kontroller at alle arbeider som skal utføres er spesifisert i ordrebekreftelsen. Alt tilleggsarbeide som ikke er spesifisert vil bli tilleggsfakturert. Ta vare på ordrebekreftelsen. Denne må forevises dersom du mener at arbeidet/varen ikke er i samsvar med bestillingen.
Alle mål på markiser, screens og persienner er i bruttomål. Dette er produktets totale bredde og høyde/utfall. Dukmål på markiser er totale bredden på duken x totale utfallet. Dette oppføres i centimeter. All interiør er bruttomål hvis ikke annet er oppgitt. Lamellgardiner har en normal bruttomål på 15-25mm fratrekk i bredde og høyder. Plisse og persienner 3-6mm. Dette varierer etter type modeller.
4. Motorer, styringer og elektriske komponenter
All elektrisk installasjon må utføres av autorisert installatør og er ikke inkludert i montering/levering såfremt ikke annet er uttrykkelig spesifisert. Motorer leveres ferdig montert og justert/programmert hvis ikke annet er avtalt.
5. Leveringstider
Våre standard leveringstider for leveransen er påført ordrebekreftelsen. Leveringstiden omfatter perioden fra tilsendt ordrebekreftelse til montasjestart. Leveringstiden anses overholdt dersom kunde har fått tilbud om levering innen fristen, selv om dette ikke passet kunden. Solaflex tar forbehold om tidsriktige leveranser fra sine underleverandører.
Dersom det er forsinkelser grunnet diverse omstendigheter slik at leveranse ikke blir overholdt innen leveringstider, så vil det hvis leveranse overgår fra 1 uke over tidsfrist, Solaflex inngå rimelig kompensasjon eller i form av dagbøter tilsvarende 1 promille av varer som enda ikke er montert.
6. Markiseduk
For markiseduk gjelder de avvik som er beskrevet i dokumentet «retningslinjer for markiseduk» på www.solaflex.no.
7. Montasje
Dersom det er spesifisert i kontrakten, skal produktet eller produktene monteres og ferdigstilles/justeres av forhandleren. Forhandleren kan ikke holdes ansvarlig for feil, mangler eller svikt i husets konstruksjon som en ikke kunne forvente å oppdage ved befaring. Oppstår det situasjoner hvor montør må gjøre ekstra arbeid i form av snekkerarbeid grunnet dårlig/manglende feste i stenderverk vegg og takmontering, skal dette etterfaktureres. Dette kun hvis det ikke kunne besiktiges under befaring.
8. Automatikk
Ved leveranse av automatstyringer (sol, vind etc.) påligger det kunde å videreformidle den installasjons- og brukerveiledning som følger produktet. De foreskrevne verdier for innstilling av sol- og vindverdier må følges. Ved ekstreme kastevinder som overstiger innstilt vindverdi er risikoen tilstede for at automatikk ikke når å trekke inn/opp produktet før skade oppstår.
9. Angrerett
Ved salg som kan omfattes av angrerettloven skal angrefristskjema leveres.
Angrefristperioden på 14 dager legges til leveringstiden.
Bestillinger skjer utelukkende etter Kap.14 §16, med virkning av Kap 3 §9 a-f.
10. Reklamasjon og garantier
Reklamasjonstiden for solskjermingsprodukter er 5 år. Slitasjedeler som snorer har reklamasjonstid på 2 år. Våre solskjermingsprodukter har mange års garanti. Dette er ulikt mellom ulike produkter. Er det feil på et produkt som anses som fabrikkfeil eller skade skjedd under montering så har kunde rett til å holde igjen restbeløpet basert på verdien av det aktuelle produktet.
Er det utseendemessige avvik som ikke har noe å si på produktets levetid eller som hindrer produktets funksjon til det minste, er ikke dette nok for tilbakeholdelse av betaling for produktene.
11. Avbestilling
Om kunde ønsker å annullere gyldig kontrakt må 25 prosent av kontraktsbeløpet + evt. medgåtte materialer og arbeidstid betales. (Forbrukerkjøpsloven §41).
Solaflex forbeholder seg retten til å kansellere bestilling hvis produkt ikke kan anskaffes etter opprinnelig bestillingsdato for kunde.
12. Kredittsjekk
Forhandleren forbeholder seg retten til kredittsjekk på kunder.