Bytte av snor

Kontakt Solaflex hvis du er så uheldig å ha fått snoren til din markise, screens eller persienne ødelagt.
Du kan også selv bytte snor ved å følge noen små enkle punkter.

1. Armene til din markise må være helt nede og duken slakk før du begynner å skru på markisen din.
Husk at det er fjæringer i armene, disse må ikke stå i spenn.

2. Skru av sidedekslet på kassetten på den siden hvor snor er montert.

3. Du kan nå løsne dukrøret ved å ta den forsiktig ut av “sporene” i hver ende av sidedekslene.

4. Ta ut snorspolen som snoren er rullet på. Du må være forsiktig når denne skal tas ut ettersom det ofte på gamle markiser er lett å bryte av plasten.

5. Ta av gammel snor og sett på ny på ca 3m lengde og rund med f.ex 3,5mm tykkelse.

6. Snurr på ny snor ca 10 ganger rundt spolen mot dukens retning. Husk at snoren også må gjennom hullet i markisekassetten.

7. Sett snorspolen på plass i dukrullen og fest på sidedekslet til kassetten.

8. Før den nye snoren gjennom hullet i veggen ved hjelp av ståltråd eller annet og fest snorklokken på snora på innsiden slik at den ikke forsvinnner ut igjen gjennom hullet.

Om det viser seg at markisen ikke lat seg dra opp, så er snoren snurret på feil vei på snorspolen. Du må da ta ned igjen dukrøret å gjøre dette på nytt.

Kontakt oss hvis du trenger snorspole, snor eller snorklokke!