Programmering av motor

Programmering av motor er likt på mange av våre utvendig solskjermingsprodukter.
Nedenfor er programmering av Telis-1 fjernkontroll som er vår hovedfjernkontroll. Om du har Terrassemarkise, Vindusmarkise eller Screens, så er fremgangsmåten den samme. Se for deg at screenen går ned og opp, istedenfor ut og inn.

Har du en 4-kanals fjernkontroll så er prinsippet det samme. Men du velger da først hvilken kanal du vi programmere.
Det første du gjør, er å sette på strømmen.


Programmering av Somfy Telis-1 fjernkontroll


Er du en av de som har Automatikk på solskjermingen, så kan du titte på videoen nedenfor for programmering av Sol/Vind føler.
Før det gjøres må programmeringen av selve produktet gjøres som vist ovenfor.


Programmering av Somfy Sol/Vind sensor